CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc thu thập dữ liệu trên website dotienich.vn bao gồm: email, số điện thoại, tên-mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà dotienich.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Trong quá trình giao dịch thanh toán, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, ngược lại, các thông tin khác sẽ không được lưu giữ. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste dotienich.vn về những hành vi-vi phạm bảo mật xảy ra tại website dotienich.vn, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU NHẬP THÔNG TIN

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website dotienich.vn;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại dotienich.vn. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của dotienich.vn 

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN 

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website dotienich.vn;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại dotienich.vn. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 

PHƯƠNG TIỆN-CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG
CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của thành viên trên dotienich.vn được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của dotienich.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, dotienich.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên dotienich.vn
- Ban quản lý dotienich.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.Ban quản lý dotienich.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ
THÔNG TIN CÁ NHÂN

292/33/38 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

dotienich.vn

0906 813 078 - 0984 813 078 - 0866 838 440

CÔNG TY TNHH ĐT TM DV NGUYỄN QUÂN

Mọi thắc mắc về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ Đồ Tiện Ích qua Hotline:
0906 813 078 - 0993 844 924
0933 550 775 - 0866 828 440