Hotline: 18006387
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích,Pink
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích,White
Đèn ngủ silicone Penguin - D129:Đồ Tiện Ích,Gray
Cháy hàng

  Đèn ngủ silicone Penguin - D129

   • Chất liệu Silicon, đế đèn bằng nhưa ABS.
   • Kích thước 13.2 x 11.8 cm.
   • 2 chế đồ ánh sáng: ánh sáng bình thường và ánh sáng chuyển sắc.
   • Có dây sạc.
   Color: Blue, Purple, White
   Size: 20, 24
   Material: 100% Polyester
   LÊN ĐẦU TRANG