Hotline: 18006387
Quạt cầm tay mini P-Travel - D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích,Pink
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích,Purple
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích,Blue
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích
Quạt Cầm tay Mini P.Travel D165:Đồ Tiện Ích,Green
Cháy hàng

  Quạt cầm tay mini P-Travel - D165

    

   • Chất liệu nhựa ABS rất cứng cáp, cánh quạt làm từ nhựa dẻo PVC an toàn khi sử dung.
   • Thiết kế thông minh có thể quay 180 độ, linh hoạt hơn khi sử dụng.
   • Kích thước 18.5 x 9 cm.
   • Dung lượng pin lớn, có thể sử dụng trong 4h.
   • 2 cấp độ gió để điều chỉnh.
   Color: Blue, Purple, White
   Size: 20, 24
   Material: 100% Polyester
   LÊN ĐẦU TRANG