Hotline: 18006387

THANH TOÁN TIỆN LỢI HƠN VỚI VNPAYQR

Chỉ cần sử dụng
Mobile Banking của
các ngân hàng
Thanh toán an toàn, đơn giản, nhanh chóng và bảo mật cấp cao
Nhiều điểm/kênh
chấp nhận thanh toán trên cả nước

QUÉT MÃ BÊN DƯỚI ĐỂ THANH TOÁN

THANH TOÁN NHANH CHÓNG VỚI 4 BƯỚC

BƯỚC 1

Tải và đăng nhập ứng dụng
MOBILE BANKING

BƯỚC 2

Chọn tính năng QR Pay
tích hợp sẵn trong ứng dụng

BƯỚC 3

Quét mã VNPAY
để thanh toán

BƯỚC 4

Nhập số tiền
& xác minh giao dịch

NGÂN HÀNG LIÊN KẾT

LÊN ĐẦU TRANG